Ovoce a zelenina do škol

Úvodní stránka » O projektu »

Projekt Ovoce do škol mění svůj název

Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn ve školním roce 2009/2010 s cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 nyní dochází ke změně názvu tohoto projektu na Ovoce a zelenina do škol. Přidáním zeleniny do názvu projektu se tak poukazuje na její nezastupitelný význam ve výživě a na skutečnost, že i dodávky zeleniny jsou neodmyslitelnou součástí projektu.  

 

Změny v projektu Ovoce a zelenina do škol ve školním roce 2014/2015

Od školního roku 2014/2015 dochází k navýšení celkového evropského rozpočtu určeného na projekt Ovoce a zeleniny do škol ze stávajících 90 milionů EUR na 150 milionů EUR.

Na Českou Republiku tak dle orientačního přidělení podpory (příloha II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 221/2014) připadá 3.124.660 EUR na místo dosavadních 1.963.100 EUR a zvyšuje se též míra spolufinancování ze strany Unie ze současných 73 % na 88 %.

Dále dochází k doplnění projektu o doprovodná opatření, která mohou být financována z prostředků Unie, jako např. exkurze do zemědělských a zahradnických podniků, informační materiály a vzdělávací akce týkající se produkce, distribuce a spotřeby ovoce a zeleniny, zdravých stravovacích návyků, životního prostředí. Doprovodná opatření mají přispět ke zvýšení účinnosti projektu a musí být přímo spojena s cíli projektu, kterými jsou především zvyšování krátkodobé a dlouhodobé konzumace ovoce a zeleniny a formování zdravých stravovacích návyků.  RSS kanál  Sdílet na Facebook  Sdílet na Twitter  Sdílet na Google+