Ovoce a zelenina do škol

Úvodní stránka » O projektu » Evropská unie »

Evropská unie (EU)

Vytvořena: v roce 1957

Počet zemí: 28 – Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucemburk, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království, Chorvatsko

Počet úředních jazyků: 24

Počet obyvatel: přes 500 milionů

Měna: Euro, v současné době platí v 17ti zemích

Vlajka: 12 zlatých hvězd na modrém pozadí

Evropská hymna: Beethovenova Óda na radost

Den Evropy: 9. května

Motto EU: „Sjednocení v rozmanitosti“

Proč EU vznikla: po skončení druhé světové války se evropští politici rozhodli, že napříště budou řešit všechny problémy společně. Hlavní pro ně bylo, aby se již nikdy neválčilo a lidé mohli znovu začít normálně žít a aby mohli najít nové, lepší způsoby, jak se vzájemně podporovat a obchodovat spolu.

Zajímavosti:

  • vzhled všech euromincí je z jedné strany společný a na druhé straně jsou vyobrazeny motivy země, která minci vydala;
  • EU má svoji vlastní Listinu základních práv;
  • Jednotný trh znamená volný pohyb lidí, výrobků a služeb mezi členskými státy EU;
  • EU slaví den výroční svého vzniku dne 9. Května. V tento den roku 1950 předseda francouzské vlády Robert Schuman přišel s myšlenkou, na jejímž základě dnes EU funguje;
  • EU má svůj parlament, do kterého lidé demokraticky volí své zástupce;
  • Evropské zákony schvaluje Evropský parlament (736 přímo volených členů) a Rada (složená z předsedů vlád jednotlivých zemí EU). Evropská komise tyto nové zákony navrhuje a dohlíží na jejich dodržování;
  • Česká republika se k EU připojila dne 1. května v roce 2004;
  • Název Evropská unie se užívá od roku 1993.

   RSS kanál  Sdílet na Facebook  Sdílet na Twitter  Sdílet na Google+