Ovoce a zelenina do škol

Úvodní stránka » O projektu » Časté dotazy (FAQ) »

Časté dotazy (FAQ)

Pro koho je školní projekt „Ovoce a zelenina do škol“ určen?

Cílovou skupinou projektu v České republice jsou žáci základních škol, včetně přípravných tříd. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu a balené ovocné a zeleninové šťávy a ovocné protlaky, které neobsahují konzervanty ani přidaný cukr, sladidla, sůl či tuky. Produkty jsou dětem dodávány zdarma, bez finanční podpory rodičů, a to alespoň dvakrát měsíčně po dobu celého školního roku.

Jak se může škola přihlásit do školního projektu „Ovoce a zelenina do škol“?

V případě, že se chce škola účastnit projektu, uzavře smlouvu o dodávání produktů se schváleným žadatelem, který řídí distribuci produktů a zajišťuje veškerou komunikaci se SZIF.

Jakým způsobem může škola změnit dodavatele v rámci školního projektu „Ovoce a zelenina do škol“?

Pokud chce škola změnit dodavatele v rámci projektu, vyplní formulář o odstoupení školy od smlouvy (viz sekce O projektu - Ke stažení - Formuláře) a odešle ho žadateli. Účast školy je ukončena k dodávkovému období (měsíci) podle doby výpovědní lhůty, vyplývající ze smlouvy o dodávání produktů se schváleným žadatelem. K jinému žadateli se škola může přihlásit až od následujícího školního roku.

Jak se může do projektu přihlásit nový žadatel?

Nový zájemce o projekt podává na SZIF žádost o schválení dle NV č. 74/2017 Sb., kterou doručí v obdbí od1. ledna do 31. března jestliže hodlá zahájit dodávky produktů ve školním roce, který začíná v září téhož roku.

Kam škola posílá roční hlášení školy, účastnící se školního projektu „Ovoce a zelenina do škol“?

Škola zasílá řádně vyplněné roční hlášení na adresu schváleného žadatele, se kterým má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v rámci škoního projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Schválený žadatel poté zasílá kopie všech ročních hlášení škol na SZIF nejpozději do 25. září příslušného školního roku.

Co se stane, když jsou do školy doručeny nekvatní podukyt?

Jelikož škola uzavírá smlouvu o dodávání produktů s dodavatelem (schváleným žadatelem), je třeba, aby se se svou stížností obrátila přímo na svého dodavatele či zboží reklamovala. Pokud jsou škol dodány nekvaliní prdukty, škola nemusí přebírat dodávku a nepodepíše dodací list.

Je účast v projektu dobrovolná?

Účast žáků ve školním projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je zcela dobrovolná. Pokud má žák alergii na některé ovoce či zeleninu nebo se projektu z jakéhokoliv důvodu nechce účastnit, nemusí být do projektu zapojen.  RSS kanál  Sdílet na Facebook  Sdílet na Twitter  Sdílet na Google+