Ovoce a zelenina do škol

Úvodní stránka » O projektu » Hodnocení projektu »

Hodnocení Projektu „Ovoce a zelenina do škol“

 Hodnocení projektu „Ovoce a zelenina do škol“ probíhá každoročně již od roku 2010/2011 a je povinné podle předpisu evropského společenství.  Hodnocení projektu „Ovoce a zelenina do škol“ probíhá formou dotazníkového šetření.

 Jako již v předešlých letech, i za rok 2013/2014 analýza vychází z dotazníkového šetření, jehož respondenty byli ředitelé škol, které se do projektu zapojily, a dodavatelé, kteří jim dodávali ovoce a zeleninu pro žáky 1. stupně základních škol. Do projektu "Ovoce a zelenina do škol" bylo ve školním roce 2013/2014 zapojeno 3530 základních škol a do dotazníkového šetření se zapojilo 3159 škol. Návratnost od škol tedy činí 89,5 %.

Respondentům z řad ředitelů byly položeny otázky na organizaci a realizaci projektu ve škole, na spolupráci s dodavatelem ovoce a zeleniny a hodnocení této spolupráce, na informovanost a zdroje informací k realizaci projektu, na spolupráci s rodiči a vliv rodinného zázemí a nakonec měli zhodnotit celkový průběh projektu v tomto školním roce a uvést plánované kroky pro příští školní rok.

Dodavatelé byli tázáni na množství dodávaného ovoce a zeleniny (v kusech a gramech), na formu, v jaké je školám dodávají, původ dodávaného ovoce a zeleniny (zda se jedná o bio, integrovanou či konvenční produkci a zda se jedná o vlastní produkci), na čem jsou založny případné rozdíly v intervalech dodávek a v sortimentu ovoce a zeleniny, které dovážejí do růzých škol, na doprovodné aktivity, které školám nabízeli, jakož i jejich využití školami. Oproti minulému roku nebyli již dodavatelé tázáni na frekvenci dodávek, druhy dodávaného ovoce a zeleniny a jejich geografický původ -  tato data jsou sbírána výkazy od dodavatelů, místo počtu dodávek je sledován průměný počet porcí  jednoho žáka za jeden měsíc školního roku.

Rodiče odpovídali na otázky ohledně stravovacích návyků v rodině, konzumace ovoce a zeleniny a byli též požádáni, aby uvedli změny u dětí, které zaznamenali od jejich vstupu do projektu.

Podrobnější shrnutí a výsledky Hodnocení projektu „Ovoce a zelenina do škol“ v jednotlivých letech najdete zde.

Hodnoceni2010a2011.pdf
Hodnoceni2011a2012.pdf
Hodnocení2012a2013.pdf
Hodnocení 2013-2014.pdf
Hodnocení 2014-2015.pdf
Hodnocení 2015-2016.pdf


  RSS kanál  Sdílet na Facebook  Sdílet na Twitter  Sdílet na Google+